Versie 2014.03

Er zijn wijzigingen doorgevoerd betreffende de volgorde van de rubrieken. Dit werd beslist i.f.v. de samenwerking met uitgeverijLannoo om eventueel later cursussen als digitaal leermateriaal aan te bieden.

Versie 2014.02

Versie 2014.03

Inhoudsopgave

Woord vooraf
(= ‘leeswijzer’ => hoe met het materiaal aan de slag gaan)

Lijst van illustraties

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen en symbolen

Lijst gebruikte symbolen en afkortingen

  • Gebruikte symbolen
  • Gebruikte afkortingen

Inleiding

Lijst kernbegrippen
(= lijst met de kernbegrippen uit de cursus. Dit help in eerste instantie studenten met leerstoornissen bij het instuderen

Corpus

Inleiding

Besluit

Corpus

Literatuurlijst

Besluit

Bijlagen

Bijlagen

 

Lijst met illustraties
(op vraag van Lannoo achteraan geplaatst, zo wordt gelijkvormigheid in opbouw gegarandeerd)

 

Literatuurlijst

 

Register
(wordt ook index genoemd en bevat een lijst met trefwoorden en bijhorende paginanummeringen)

De volgorde van bestaande cursussen wordt helaas niet automatisch aangepast. Concreet betekent dit dat je best rubriek per rubriek of sectie per sectie kopieert naar een nieuw document op basis van het nieuwe sjabloon.